schema1 detail1 detail2 projekt1

Služby

Komplexné projektové a inžinierske služby vrátane odborného poradenstva súvisiace s výstavbou energetických diel, elektrizačných a teplárenských sústav vrátane nadväzujúcich zariadení.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ - spracovanie projektovej dokumentácie

 • Prípravná dokumentácia
  • Štúdie realizovatežnosti nových stavieb, modernizácií a rekonštrukcií
  • Štúdie racionalizácie výroby a spotreby energií
 • Projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie
  • Komplexné projekty nových tepelno - energetických zdrojov ako:
   • plynové kotolne
   • kogeneračné jednotky
   • systémy centrálneho zásobovania teplom
   • čerpacie stanice
   • výmenníkové stanice, odovzdávacie stanice tepla(OST), miešacie stanice
  • Samostatné projekty jednotlivých odborných profesií
  • Projekty potrubných sietí:
   • parných
   • horúcovodných
   • teplovodných
   • studenej vody
 • Pevnostné výpočty potrubných sietí
 • Realizačná dokumentácia
 • Rozpočet
 • Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
 • Vypracovanie špeciálnych druhov dokumentácie
  • Dodávatežská dokumentácia
  • Predpisy pre komplexné skúšky a skúšobnú prevádzku
  • Prevádzkové predpisy

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • Inžinierske služby pre investorov, dodávatežov a prevádzkovatežov
 • Autorský dozor na stavbe
pv1 projekt2 projekt3